Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

το εκκρεμές των θεών [ο χορός της βροχής]

σε ευθεία περιδίνηση
είς μάτην,
και σε αντιδιαστολή
μιά τεθλασμένη διήγηση
απ' την δύση στην ανατολή
 μιά προαιώνια απειλή
μιά αγκαλιά, σαν μύηση