Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

rorschach's journal [διπλογραφικό σύστημα]

τυχόν απώλειες
θα προσμετρώνται εις διπλούν
και θα αρχειοθετούνται
προς γνώσιν, και συμμόρφωσιν
τούτο επιτάσσει ο Κανών
τίποτα παραπάνω