Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

αλαζονείατι κι αν περπάτησα, σε μονοπάτια απάτητα
δεν έγλυψε τα πόδια μου, θαλασσινό νερό
προς τι λοιπόν ο αγιασμός;
τα λόγια, τα ενάρετα;
ο λόγος σου, ή ο κόσμος σου - εν τέλει - είν' πιο σαθρός;
ο ερχομός,
για ο πηγαιμός;

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

the cross

isn't it, an impossible task?
to see right through your mask

isn't it, an impossible shot
to pierce right through you heart?

so why don't you tell me why I've been
Holding On to You?
cause I don't really have a clue

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

rorschach's journal [life sentence]

[verse]

Life
feels like a ticking clock
at times, I feel ripe, and I

Fall
it makes no sense at all
I'm dying without bleeding, but

Hey
it's only clinical
this trance, this illusion, I

Bathe
in blood, and yet I'm cold
just how high is too low

[chorus]

I'd like to know
(what) goes through your mind
when I'm not there
and what you do
with all these stars, in your hand