Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

το εκκρεμές των θεών [γενική απογραφή]

δηλώνω ιερόσυλος
όχι ειδωλολάτρης
τον Βαραβά ασπάζομαι
τον Ναζωραίο σταυρώνω
αποθεώνω τον άνθρωπο
στην θεία του υπόσταση ριγώ
με τον δικό μου τρόπο