Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

το εκκρεμές των θεών [ικάρου ύβρις]

... ξημέρωμα σαββάτου ...
... αγέρωχος και αφ' υψηλού ...
... γυμνός στα μάτια ενός θεού ...
... η αυθάδεια ενός θνητού ...
... αμαρτωλού και έκφυλου ...
... προοίμιο θανάτου ...
... απάνθρωπου ...
... απαραίτητου ...