Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

το εκκρεμές των ανθρώπων [μαρία μαγδαληνή]

... αγάπη γύρεψα ...
... στο φώς ...
... μα και στα σκοτεινά ...
... στον ουρανό ...
... στη θάλασσα ...
... σε ζήτησα ...
... κι άν λάθεψα ...
... σου έλειψα? ...
... ή ατύχησα? ...

 ... αγάπη γύρεψα ...
... στο φώς ...
... μα και στα σκοτεινά ...
... δεν θέλω τίποτα ...
... τίποτα πιά ...