Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

revelations chapter II verse I

... To control human impulse is not a craft for the faint-hearted. Often, nonchalance to external stimuli does not suffice ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου