Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

dialogue of the speakers [far from home]

... Us ...
... the coloured people of this earth ...
... enslaved have we been ...
... for far too long ....
... like lions in a cage ...
... we dream of you ...
... Mother Africa ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου