Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

revelations chapter III verse II

... Sadness ...
... It shallowed up the sun ...
... Behold ...
... Let us praise The Son of Man ...
... A pawn ...
... in a futile game of chess ...
... Sadness ...
... I can taste your bitter scent ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου