Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

revelations chapter IIII verse V

... sorrow has plaqued ...
... the House of Men ...
... them wounds ...
... they bleed ...
... the life that's left ...
... inside of me ...
... the shadow's grown ...
... a force within ...
... I cannot wield ...
... a virus ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου