Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

revelations chapter V verse III

... they say that if you go up this hill ...
... the view is astonishing, but beware ...
... the path is narrow ...
... the edge is steep ...
... and then, there is the dragon's lair ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου