Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

dialogue of the speakers [british pub]

... this man I know ...
... he knows it all ...
... what I not know ...
... he clearly sees ...
... but when he reaches the front door ...
... he finds that he don't have the keys ...
-
... it's all bullshit ...
... by all accounts ...
... I don't believe ...
... any of these ...
... I once knew someone who would share ...
... when he had more than what he wished ...
-
... you're both so naive ...
... I'd never thought ....
... "speaked the old man to the glazing crowd" ...
... this guy that sits right next to me ....
... he travels at the speed of sound ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου