Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

αλαζονείατι κι αν περπάτησα, σε μονοπάτια απάτητα
δεν έγλυψε τα πόδια μου, θαλασσινό νερό
προς τι λοιπόν ο αγιασμός;
τα λόγια, τα ενάρετα;
ο λόγος σου, ή ο κόσμος σου - εν τέλει - είν' πιο σαθρός;
ο ερχομός,
για ο πηγαιμός;