Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

dialogue of the speakers [death by taxi]

- Πάμε
- Πού;
- Προχώρα και βλέπουμε
- Πλάκα κάνεις φίλος; Το ταξίμετρο γράφει
- Αργά το κατάλαβες