Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

το εκκρεμές των θεών [παρθενογένεση]

την νύχτα παραδίνομαι
την μέρα οπλοφορώ
ένα με το σκοτάδι γίνομαι
ένα και το αυτό

ανήσυχα πνεύματα
πλημμύρισαν την σκέψη μου
αίμα ζητούν
υποταγή
θαρρούν πως έχουν λόγο