Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

το εκκρεμές των θεών [falcon crest]

... you and me, once more, in this late hour ... 
... now' s the time, my precious, will you dare? ... 
... this journey, it can only take us higher ... 
... i' ll even hold your hand if you are scared ...