Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

το εκκρεμές των θεών [άγγελος θεού επι γής]

 ... αμείλικτος ο χρόνος ...
 ... βουβός ...
 ... ψυχρός σαν δολοφόνος ...
 ... τιμωρός ...
 ... ή μήπως δικαστής? ... 
 ... άγγελος θεού επι γής ...
 ... σε ένα κόσμο βιαστικό ...
 ... ο τροχονόμος ...