Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

το εκκρεμές των ανθρώπων [επί πληρωμή]

... ένα κλεμμένο χάδι ...
... τούτο μονάχα σου ζητώ ... 
... κ' ύστερα θα χαθώ ...
... πρίν πέσει το σκοτάδι ... 
... θα το πληρώσω αν χρειαστεί ...
... πόσα ζητάς για λίγη αγάπη? ...