Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

το εκκρεμές των ανθρώπων [λάζαρος]

 ... βίαιος θάνατος ...
... κόσμος πολύς, αδιάκριτος ...
... τάφος λιτός, απέριττος ... 
... αδιαφορία και εμπαιγμός ...
... στέκεις γυμνός, κάτω απ' το φώς ...
... ατάραχος, σωστός θεός ...
... αυτόπτης μάρτυρας ...
... κόσμος πολύς και σαματάς ...
 ... άκαμπτη ύλη, άψυχη ...
 ...απο ψηλά παρατηρεί ...
... όνειρο θερινής νυκτός ...
... κι ας βρέχει όλη μέρα ... 
-
...  εξιλαστήρια θύματα ...
... άνθρωποι και πνεύματα ...
... βίαιη προσαγωγή ...
... κατακραυγή και οδύνη ...