Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

rorschach's journal [the voice within]

... these images ...
... they guide my thought ...
... they travel me to distant lands ...
... I'll sing them ...
... I have no other choice ...
... it's crucial that the people know ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου