Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

το εκκρεμές των ανθρώπων [einstein on acid]

... the human mind ...
... the final frontier ...
... beautiful stranger ...
... the places that we've been ...
... for better ...
... or for worst ...
... only the morning sun will tell ...
-
... the human soul ...
... one-way ticket to godliness...
... this journey I will take alone ...
... I'll summon you from the other side ...
... my love ...
... I hope you find the way ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου