Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

dialogue of the speakers [entertaining kings]

... today I'll sing ...
... the deeds of men ...
... of mighty kings ...
... and earthly realms ...
... I'll tell you all ...
... I know a few ...
... my sole request ...
... a glass of wine ...
-
... your wish is granted ...
... give him wine ...
... your stories soothe ...
... the human mind ...
... so go on, Homer ...
... we all await ...
... tell as of Hector ...
... of Troy's fate ...
-
... the story's long ...
... my noble king ...
... and I have drunk ...
... this glass of wine ...
... I'll need a bottle ...
... that's for sure ...
... I wonder ...
... would you be so kind? ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου