Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

dialogue of the speakers [minilogue]

... what if there was an easier way? ...
... would you consider it at all? ...
... the path is steep ...
... you could easily stray ...
... to pass this test ...
... you must stand tall ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου