Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

dialogue of the speakers [maintaining status quo]

... they say ...
... there are seven sins out there ...
... are these two much ...
... or just a few? ...
... what if I told you ...
... would you dare? ...
... would you embrace a different view? ...
-
... this world you tell me ...
... I do not know ...
... I embrace the shadow ...
... when it's hot ...
... what if I walked you through this fog? ...
... that would you dare? ...
... or would you not? ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου